Cyberwywiad w rękach detektywa

Osoby, które zawodowo zajmują się detektywistyką upatrują obecnie bardzo duże możliwości rozwoju swoich biznesów w branży cybernetycznej. Popularnością cieszą się usługi detektywistyczne, zlecane przez przedsiębiorstwa w różnych aspektach działalności firmy. Jednym z nich jest cyberwywiad, który może być używany jako materiał wspierające różne inne aspekty działalności.

Informatyka śledcza dla detektywa

detektyw Cyberwywiad polega na sprawdzeniu danych na temat jakiejś osoby, jakiejś firmy ogólnodostępnych źródłach internetowych. Tego typu działania mają na celu prześledzenie aktywności danej osoby w wielu źródłach: tradycyjnym internecie, DarkNecie i im podobnych pod kątem niezgodnej z polityką przedsiębiorstwa aktywności. Zdarza się, że freelancerzy w dziedzinie szpiegostwa gospodarczego swoje zlecenia pozyskują w DarkNecie, niedostępnym z poziomu popularnych przeglądarek internetowych. Detektyw ma za zadanie sprawdzić, czy dana osoba przeprowadzała jakąś aktywność, która może wydać się podejrzana dla firmy i z którą łączone może być jakieś ryzyko. Metoda ta, może być używana w procesach rekrutacji, żeby móc sporządzić lepszy, pełniejszy portret kandydata na dane stanowisko. Jest to jeden z elementów kontrwywiadu gospodarczego połączonego z informatyką śledczą. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć przeniknięcia do naszej firmy osób o niepożądanym profilu psychologicznym lub o niepożądanej aktywności w historii swojej aktywności w cyberprzestzeni.

Firmy, świadczące usługi detektywistyczne stosują tę metodę, jako metodę weryfikacji kandydata do pracy w sposób standardowy. Logiczne jest, że firmy, w sposób pośredni lub bezpośredni weryfikują naszą osobę również ze względu na ewentualną naszą aktywność w sieci i w ten sposób może mieć to bezpośredni wpływ na naszą rekrutację.